ΛΕΣΧΗ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ


Η  Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής (Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής) ιδρύθηκε στην Αθήνα στην αρχή σαν παράρτημα
της μητροπολιτικής Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης μέχρι να γίνει αυτόνομο σωματείο με δικό του καταστατικό, το
Φεβρουάριο του 2009. Συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την ΛΕΦΕΔ Θεσσαλονίκης, τόσο ως προς τον κανονισμό και
τον τρόπο εκπαίδευσης όσο και με τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων.

Έχει αναγνωρισθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄ αρ. 4863/2009 απόφαση του και με Α.Μ. 27963 και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Επιπλέον, έχει ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με
Α.Μ. 26/2010.

Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) Η συγκέντρωση σε ένα φορέα όλων των πολιτών (ανδρών και γυναικών), που υπηρέτησαν ως κληρωτοί, έφεδροι
υπαξιωματικοί και έφεδροι αξιωματικοί στις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ανεξαρτήτως όπλου ή κλάδου.
β) Η διοργάνωση, συμμετοχή και εκπροσώπηση της Ελλάδας και των εφέδρων σε πάσης φύσεως στρατιωτικές,
ιστορικές, πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Η ανάπτυξη συνεργασίας και οργανικής σύνδεσης των εφέδρων με τις Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή αξιοποίηση της εφεδρείας εντός των ενόπλων δυνάμεων.
δ) Η συνεργασία, πέραν των ενόπλων δυνάμεων, με άλλους κρατικούς φορείς, όπως την Πολιτική Προστασία,
Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα κλπ, για την εκτέλεση εθνικού και κοινωνικού έργου.
Προς τούτο, η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. διαθέτει εθελοντικές ομάδες κοινωνικής προσφοράς και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, με
την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κύριο μέλημα της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής είναι η εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική) των μελών της, ώστε να είναι έτοιμα
και έμπειρα όταν οι ανάγκες το απαιτήσουν.

Δύο φορές τον μήνα διεξάγονται ασκήσεις με χρήση μέσων εξομοίωσης (airsoft), με σκοπό την πιο ρεαλιστική
εκπαίδευση των μελών της.

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής λαμβάνει επιπλέον μέρος σε εθνικούς και διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες, με σκοπό την πρακτική
εκπαίδευση και εμπλουτισμό των γνώσεων των μελών της.

Μέλος στη Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα έχει υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις
της Πατρίδας μας η έχει τύχει νόμιμης απαλλαγής.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα μέλη που εγγράφονται, είναι δόκιμα μέλη για ένα έτος μέχρι της εγγραφής τους σε
τακτικά.

Η Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν ασπάζεται, δεν υποστηρίζει ούτε συντάσσεται με κανένα
πολιτικό κόμμα-φορέα.

Σε περίοδο επιστρατεύσεως τα μέλη της Λ.ΕΦ.Ε.Δ. Αττικής ενεργοποιούνται όπως προβλέπει η νόμιμη επιστρατευτική
μέθοδος που διέπει το στράτευμα.